Chill & Grill BBQ

Chill & Grill BBQ

In samenwerking met Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) biedt Brandwijk deze BBQ aan. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) verzorgt in Nederland de uitvoering van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen. In 2010 richtten ze In-Made op. ‘Door gedetineerden – de groep met de grootste achterstand tot de arbeidsmarkt – in de gevangenis al aan het werk te zetten zorgen we ervoor dat ze deze verlaten met een identiteitsbewijs, een plek om te wonen én een inkomen”. Het werk in de inrichtingen is gericht op productie in allerlei vormen. Zo maken gedetineerden producten voor in de gevangenis zelf, maar ook koffie, fietsen, koekjes en zelfs pizzaovens.

In-Made is ook een zeer duurzaam initiatief. Bij de werkzaamheden recyclet de organisatie namelijk grondstoffen. Na verloop van tijd gaat de BBQ roesten wat voor een authentiek beeld zorgt.

De BBQ wordt gedemonteerd geleverd.

Category
Scroll naar top